Communication

Voor elke organisatie is communicatie een kritische succesfactor. Corporate of commercieel. Nieuw of bestaand. Alles valt of staat bij het interesseren van nieuwe relaties of het behouden van bestaande. En wat te denken van donateurs, vakbonden, medewerkers, familieleden, aandeelhouders, overheden, pers, omwonenden of belangenorganisaties? Het zijn stuk voor stuk communicatiedoelgroepen, waarbij een positieve attitude moet worden gewerkt. Maar hoe doe je dat? Best Case ‘does’!

In onze optiek gebeurt dat met een communicatieplan. Gestructureerd en vertaald vanuit de organisatiedoelstellingen. Maar tegelijk praktisch, efficiënt en creatief met inzet van alle (moderne) communicatiemiddelen. Van on- tot offline. Out- of indoor. Via AV of print tot directe en sociale media. Wat erin zit halen we eruit, met moderne communicatie.

We verdiepen ons in elke situatie. Van doelgroep en markt weten we alles. En anders onderzoeken we die. Tot op de bodem. Daarna gaan alle (gewenste) registers open. Van strategisch en operationeel communicatie-advies tot een second opinion of consult. Op interimbasis vullen we vacatures communicatiemanagement in of wij regisseren de strategie. Zo beschikt u over uw eigen communicatieadviseur op afroep. Over mooie boodschappen gesproken…